Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng kiểm toán điều tra trong điều kiện hiện nay

MỤC LỤC

Chuong I: Nhan thuc chung ve kiem toan dieu tra.

Chuong II: Thuc trang ap dung cac phuong phap kiem toan, dieu tra o VN va kinh nghiem cua quoc te.

Chuong III: Xay dung mo hinh, phuong phap va quy trinh KT dieu tra cua KTNN VN.

Download link ===> Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng kiểm toán điều tra trong điều kiện hiện nay