Định hướng và giải pháp đổi mới công tác KT ngân sách NN trong việc thực hiện Luật

MỤC LỤC

Chuong I: Co so ly luan ve doi moi cong tac kiem toan NSNN trong dieu kien thuc hien NSNN sua doi.

Chuong II: Thuc trang cong tac kiem toan NSNN cua KTNN VN va mot so kinh nghiem cua nuoc ngoai.

Chuong III: Dinh huong va giai phap doi moi cong tac kiem toan NSNN trong dieu kien thuc hien luat NSNN sua doi

 

Download link ===> Định hướng và giải pháp đổi mới công tác KT ngân sách NN trong việc thực hiện Luật