Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng thương mại – có đáp án

BÀI TẬP TỔNG HỢP:

Bài 1: Ngày 28/05/2011 tại Sở Giao dịch ACB (tp.HCM) có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1.Bà Hoàng Yến nộp tiền mặt mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi trả sau, số tiền 200 triệu, lãi suất 1,2%/ tháng.
Nợ 1011 200.000.000
Có 4232.HY.6t 200.000.000
Cuối ngày 28/05/2011: dự chi lãi
Số lãi dự chi theo ngày là: 200.000.000× (1.2%)/30=80.000
Nợ 801 80.000
Có 4913 80.000
2.Ông Bửu Lâm yêu cầu chuyển toàn bộ vốn gốc và lãi của sổ tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng, lãi trả sau, sổ này mở ngày 24/01/2011, số tiền 400 tr, với lãi suất 0,75%/ tháng sang mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng, với lãi suất 1,25%/tháng, rút trước hạn lãi suất 0,25%/tháng.
Phân tích:
Kỳ hạn 1: từ 24/1  24/3:
Vốn gốc của ông Bửu Lâm ngày 24/3 là: ( lãi nhập gốc và mở 1 kỳ hạn mới 2 tháng, vì ông Lâm k đến rút)
400.000.000+400.000.000× (0.75%)/30×59=405.900.000

—-

Download link===>   Đáp án.docx